Σήμα Φροντιστηρίου

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Πετροπουλέα-Γραμπά

Αμπελόκηποι-Αθήνα

 

Το τμήμα μέσης εκπαίδευσης απευθύνεται σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Οι καθηγητές που διδάσκουν στο τμήμα μέσης εκπαίδευσης είναι επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση στα αντικείμενά τους, αλλά συγχρόνως είναι και εκπαιδευτικοί με πείρα και διάθεση να μεταδώσουν τη γνώση τους.

Θέλουμε στα μαθήματά μας να ζωντανέψουμε τη γνώση των βιβλίων και των σημειώσεων και να την κάνουμε να μιλήσει στα παιδιά με τρόπο που να μπορούν να την ακολουθήσουν. Έτσι κάθε μαθητής ενθαρρύνεται να συμμετέχει.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά την απαραίτητη βοήθεια σε μαθήματα που τα δυσκολεύουν: Κάνοντάς τους πιο σαφή και παραστατική τη θεωρία, γίνεται αποδοτικότερη η μελέτη τους. Διευρύνοντας την εξάσκησή τους, βελτιώνεται η σχολική τους επίδοση. Και συνεχίζοντας έτσι σε βάθος χρόνου, ολοκληρώνουν μια άρτια προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όμως απώτερος στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας να αγαπήσουν τη γνώση και τελειώνοντας τη μέση εκπαίδευση να έχουν "μάθει να μαθαίνουν". Και αυτό είναι μια άρτια προετοιμασία για όλη την παραπέρα πορεία τους μέσα σ`ένα περιβάλλον που αλλάζει και απαιτεί διαρκώς νέα γνώση.

 

 

 

 

 

 

 

© Φροντιστήριο Πετροπουλέας-Γραμπάς